Här låg ett av de många skjutshåll och gästgiverier där de vägfarande mellan Stockholm och Uppsala kunde vila och äta. På denna vägsträckning har människor rest och rastat sedan 1500-talet då landsvägsnätet förbättrades och det blev tryggare att resa till lands. Här färdades Linné, som i området upptäckte och namngav år 1743 en speciell klöverart, Alsikeklöver. Andra historiskt välkända personligheter som varit här är Erik XIV, Axel Oxenstierna, drottning Kristina. Erik Gustaf Geijer hade sommarboende i den norra av Krusenbergs herrgårdsflyglar.

I vissamlingen ”Gluntarne” diktar Gunnar Wennerberg om de två vännerna Glunten och Magistern som hade så svårt att ta farväl efter deras långa, glada studietid i Uppsala, men slutligen skiljdes vid Alsike värdshus (Gluntarne no 29 och 30). Magistern hade tagit examen och skulle till Stockholm och börja sin ämbetsbana.

Läs mer på Statens arkiv