I Knivsta kommun bor en jämförelsevis stor del av befolkningen utanför tätorten. Därför är det viktigt att stödja de företag och institutioner som ligger nära väg 255 genom att ordna så att det är lätt att komma dit med cykel eller till fots. Det är en konkurrrensfördel och utvecklande för landsbygden att kunna nås av alla sorters trafikanter.