Botanikern och naturguiden Lisel Hamring har med kamera under sommaren 2014 dokumenterat de vanligaste vägkantsväxterna du kan hitta längs väg 255. Vilka hittar du längs din väg?
Photograph
Höstfibbla (Leontondon autumnale) Foto: Lisel Hamring