En slottsliknande byggnad i sten ritad av Nicodemus Tessin d.ä. uppfördes här på 1640-talet som bostad till Axel Oxenstiernas dotter Catarina och hennes make Johan Cruus.

Axel Oxienstierna var ofta gäst här på sina resor mellan Stockholm och Uppsala och kopplade av från sitt arbete som rikskansler och ledare av drottning Kristinas förmyndarregering. Det sägs att han på äldre dagar fann nöje i att bara sitta stilla och lugnt meta i en av karpdammarna i trädgården.

År 1716 brann herrgården ner till grunden. Den södra flygeln byggdes först upp igen under 1700-talets första hälft, sedan den norra på 1780-talet och slutligen stod nuvarande huvudbyggnad färdig 1802, ett gult sengustavianskt tvåvånings trähus med extra fint virke från Finland. Troligtvis fungerade den södra flygeln som enda bostad för ägarna till norra flygeln byggdes och när sedan huvudbyggnaden färdigställdes lät man norra flygelns sengustavianska inredning vara ifred. Följden är att här har vi ett genuint, sparat prov på en av de vackraste gustavianska miljöerna i Sverige.

Krusenbergs egendom bestod i slutet på 1800-talet även av gårdarna Fredrikslund och Kungshamn. Tre bröder, Carl, Gustaf och Emanuel Cederström, skulle ärva var sin del. Men Gustaf utbildade sig till konstnär, reste till Paris och blev berömd målare och avstod sin del i egendomen. I sina uttrycksfulla målningar med historiska motiv tog han ibland sina släktingar eller folk från trakten som modeller och avbildade hemtraktens naturmiljöer. Så t.ex. i målningarna ”Karl XIIs likfärd” och ”Dop i Alsikeviken”. En kopia av ”Karl XIIs likfärd” hänger i ett av rummen på Krusenberg. Emanuel ärvde Krusenberg. Gårdarna Fredrikslund och Kungshamn tillföll Carl, vars döttrar 1944 överlät gårdarna till stiftelsen Carl Cederströms Minne, och som enligt önskemål 1963 avsattes som naturreservatet Kungshamn-Morga.

Emanuels arvvingar sålde 1985 Krusenbergs herrgård med tillhörande park till läkemedelsbolaget Pharmacia, som pietetsfullt renoverade herrgården och omvandlade anläggningen till hotell- och konferenslokaler. År 2000 kom en ny ägare in i bilden och sedan år 2012 drivs verksamheten framgångsrikt vidare av Sabis Hotell & Möten. Krusenbergs gårds marker ägs sedan 1996 av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

I trädgården finns 126 äppelträd. En av de 30-talet sorterna är den här framförädlade ”Krusenberg”.

Emanuel Cederström hade jordbruksutbildning och skapade en för sin tid berömd frukt- och prydnadsväxtträdgård. Fruktträdgården och omgivande park med lindalléer och gamla ekar har ett rikt fågelliv t.ex. ugglor, näktergal och andra sångare. Här finns också inte mindre än 10 arter fladdermöss.

Utanför parken finns ädellövlund med gamla träd, alar, almar, askar, ekar, lönnar, björkar, rönnar, sälgar. Här finns buskar som måbär, try, hassel, olvon, druvfläder, hagtorn. I fuktiga partier finns brännässla, kirskål och stinksyska och lundväxter som trolldruva, tibast, underviol, lundelm, storrams, nässelklocka och glansnäva. Några ovanligare växter här är sötvedel, gulsippa, natt och dag, tulkört och axveronika.

Vid stranden finns ångbåtsbrygga, kanoter, en spa-anläggning och i trädgården en present- och blomsterbutik och tennisbanor.

Läs mer