Gruppen för cykel- och promenadväg utmed
Gamla Stockholmsvägen, väg 255
Uppsala-Vassunda

Vi är en ideell politiskt obunden förening som arbetar för en gång- och cykelväg Hälsans väg längs väg 255 för att:

  • Öka säkerheten för cyklister och gångtrafikanter
  • Kunna nå områdets målpunkter utan bil
  • Få bättre tillgänglighet till de unika och intressanta natur och kulturhistoriska värden som finns längs vägen
  • Befrämja hälsa och miljö genom möjlighet till motion, cykling, promenader och friluftsaktiviteter
  • Förbättra för icke-bilburna: barn, äldre, funktionsnedsatta
  • Denna infrastrukturinvestering gynnar regional landsbygdsutveckling

Läs hela programförklaringen

Välkommen att ta kontakt med oss om du vill veta mer om om våra planer och arbetssätt. Vi blir naturligtvis väldigt glada om du kan hjälpa till med kampanjarbetet.

Du når oss på mailadress kontakt@cykelvag255-nu.se

Nu har vi överlämnat de 4000 namnunderskrifterna inför Knivsta kommunfullmäktiges möte torsdagen 8 feb 2024.

Vi firar, tillsammans med några av våra supportrar, Region Uppsalas beslut 2018 att bygga den efterlängtade gång- och cykelvägen, "Hälsans Väg", "Rikscykelvägen" söderut.

Vi firar färdigställandet och publiceringen av Förstudien hos Upplandsstiftelsen. Hurra !

Vi firar färdigställandet och publiceringen av Förstudien hos Upplandsstiftelsen.

Ordföranden vid invigningen 14 augusti 2018 av gång- och cykelvägen mellan Vassunda och tätorten Knivsta. Beslut om medfinansiering av Region Uppsala och fortsatt byggande utmed väg 255 till Uppsala/Flottsund förväntas i september.

Foto från vårt glada årsmöte i april 2018 taget av sekr. Peter Andersson. Maria Bergenholm, vice ordf., Amelie Berger, gästdeltagande, Mariana Eriksson, kassör, Paul Sinclair, gästdeltagande, Ylva Dahlström, ordförande. Amelie och Paul bor i Krusenberg och Mariana bor i Vassunda/Säby.

Bild på våra volontärer Aiko Takada och Boon Kok Wee från Singapore som deltagit i vårt arbete ideellt under deras studievistelse vid SLU i Uppsala för fem år sedan. Nu var de här på semester en vecka i april 2017 och vi passade på att välkomna dem igen på vårt styrelsemöte. Fotograf är vice ordf. Maria Bergenholm och med på bild är också sekr. Peter Andersson och Ylva Dahlström (ordförande). Maria och Peter bor i Knivsta Högåsområdet.

Styrelsemöte 2012 : ledamöter Peter Andersson, Per Axelsson, Berit Axelsson, Birgitta Bratteby, Göran Strömberg, Ylva Dahlström (ordförande). Bilden tagen av vice ordförande Maria Bergenholm.

Styrelsarbete bl.a. med hemsidan 20 maj 2012 : Berit Axelsson, kassör, Birgitta Bratteby, vice sekreterare, Maria Bergenholm, vice ordförande, Ylva Dahlström, ordförande, Peter Andersson, sekreterare.